dialogi

niemowlę, rodząc się, dysponuje siecią, w której zachodzą przede wszystkim zjawiska „rozsiane”, przypadkowe, niecelowe. Zjawiska te powodują bazładne ruchy mięśniowe, chaotyczną naprzemienność reakcji, niezdolność do jakiegokolwiek działania zbornego i docelowego.
w toku doświadczeń zachodzących od chwili urodzin dziecko poczyna e l i m i n o w a ć wszystkie czynności niecelowe, i w taki sposób układ całkowicie chaotyczny , działający na zasadzie „statystycznego rozrzutu” procesów sieciowych, poczyna sie organozować w określone zespoły czynnościowe, przyporządkowane określonym zadaniom.
ową „przypadkowość statystyczną” działania „nowo narodzonej sieci” trzeba rozumieć cum grano salis, żeby nie popaść w jakiś absolutyzm fizykalny, albowiem jest rzeczą jasną, że sieć od samego początku swego istnienia posiada pewne dynamiczne ośrodki krystalizacji czynnosciowej i działalność jej nie jest aż tak bezładna, jak np. ruchy rojowiska Bronowskich cząsteczek w kropli wody.

___S. Lem „Dialogi”

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest