wrogość

– Usiłujesz przedstawić siebie w korzystnym świetle, żeby wszyscy och, ach! Jaki porządny. Jaki uczciwy. Zwykły pozer. Udajesz lepszego niż jesteś. Po prostu jesteś nudny facet – tak mówi mój przyjaciel. A kiedy tak właśnie mówi, wiem, że zależy mu na mnie, że go obchodzę naprawdę!

w r o g o ś ć – to nastawienie odrzucające możliwość akceptacji

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest