dojrzałość

DOJRZAŁOŚĆ wg. Abrahama Maslowa:

człowiek dojrzały ma poczucie bezpieczeństwa
czuje się członkiem wspólnoty w której żyje
w kontaktach z ludźmi zachowuje się naturalnie, nie przejawia agresji
umie szczerze i naturalnie się śmiać
posiada realistyczny obraz siebie
nie ucieka od odpowiedzialności
cechuje go umiejętność współpracy z ludźmi
bez popadania w konflikty z innymi ujawnia własną aktywność i ambicję
kontroluje swoje uczucia, ale nie jest zahamowany, oziebły i zalękniony
nie boi się zaspokoić swoich potrzeb cielesnych, ale nie jest ich niewolnikem
potrafi otoczyć opieką i przyjąć opiekę nad sobą

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest